รายชื่อนักเรียนที่ส่งงานวิชาง433203(ใบสมัครงาน)

Go down

ขอบคุณครับ

ตั้งหัวข้อ  MOO_NOI_NOI on Mon Jun 15, 2009 9:39 am

THK

MOO_NOI_NOI

จำนวนข้อความ : 1
Join date : 15/06/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อนักเรียนที่ส่งงานวิชาง433203(ใบสมัครงาน)

ตั้งหัวข้อ  Admin on Sun Jun 14, 2009 6:59 pm

ชั้น ม.6/4 (ศิลป์-ญี่ปุ่น)
1. นายณัฐพล คำหล้าทราย
2. นางสาวอาภาภรณ์ บัวหลวง
3. นายเอกชัย นาวาทอง
4. นางสาวหทัยวรรณ วรพันธุ์
5. นายพงศกร จันทร์โถ
6. นางสาวนิรมล เกตุแก้ว
7. นายไชยสิทธิ์ ชุ่มแจ่ม
8. นางสาวสาธิยา เกตุแก้ว
9. นายกฤษดา ขุมทอง

ชั้น ม.6/5 (ศิลป์-จีน)
1. นางสาววารี ชุ่มชูจันทร์
2. นายวีรยุทธ รัญจวน
3. นายทินกร วันรส
4. นางสาววาสนา แซ่เหีย (ไม่ได้แนบไฟล์มา ให้ส่งมาใหม่)
5. นางสาวจุฑามาศ แสนเมือง
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 9
Join date : 19/01/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://srichan.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อนักเรียนที่ส่งงานวิชาง433203(ใบสมัครงาน)

ตั้งหัวข้อ  Admin on Sun Jun 14, 2009 6:58 pm

ชั้น ม.6/3 (ศิลป์-ทั่วไป)
1. นายศราวุธ ไชยพงศ์
2. นายศักดิ์ดา วันภักดี
3. นายวรพล มินศรี
4. นายสุจินดา บุญรอด
5. นางสาวสุนิสา จันทร์ทัต
6. นายณัฐพงษ์ จันแก้ว
7. นายจักริน ยางธิสาร
8. นายรุ่งศักดิ์ พักกระโทก
9. นายทรงฤทธิ์สถิตย์ คำแหง
10. นายเสกสรรค์ แทนสิงห์
11. นายลักษณ อุบล
12. นายคชา รัตนะ
13. นายวีระพล เล็กใจซื่อ
14. นางสาวรัชดาภรณ์ อ่อนดี
15. นางสาวรัชนี วงษ์รัมย์
16. นางสาวจารุวรรณ สุทธศร
17. นางสาวสายพิณ คำแสงมาตร
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 9
Join date : 19/01/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://srichan.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

รายชื่อนักเรียนที่ส่งงานวิชาง433203(ใบสมัครงาน)

ตั้งหัวข้อ  Admin on Sun Jun 14, 2009 6:57 pm

รายชื่อนักเรียนที่ส่งงานชิ้นที่1 (ใบสมัครงาน)
วิชา ง43303 คอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งาน1
**(เรียงตามลำดับคนส่งก่อน-หลัง)**

ชั้น ม.6/1 (วิทย์-คณิต)
1. นางสาวจิรภา อ่อนเจริญ
2. นางสาวพรทิพย์ เพิ่มพูล
3. นางสาวมาลี เจริญศรี
4. นางสาวทัศนีย์ บุตรวงษ์
5. นางสาวพัชราภรณ์ ดิสสรา
6. นางสาวนิภาภรณ์ ชุ่มแจ่ม
7. นางสาวชมพูนุช สิงใส
8. นางสาวกมลภักดิ์ โกสิลา
9. นางสาวรุจิรัตน์ ปักเคเต
10. นายชัยรัตน์ ศาลารัตน์
11. นายประกาศ อุดมทรัพย์
12. นายธนากร โพธิ์อรุณ
13. นางสาวกฤตชญา มัทกิจ
14. นายเสกสรร โกโกะ
15. นายจักรพันธ์ จันทร์บุญเรือง
16. นางสาวอุทุมพร บุตรศรีภูมิ
17. นายภูวนัย ทิพวัน
18. นางสาวนิสารัตน์ บุญรอด
19. นายประภากร จันทร์ประเสริฐ
20. นางสาวจันทมาศ พันธ์พืช
21. นางสาวกมลชนก รอดประเสริฐ
22. นายกฤชพล แต่งตั้ง
23. นายชัยพฤกษ์ บุญศรี
24. นายสามารถ จันทร์มณี
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 9
Join date : 19/01/2009

ดูข้อมูลส่วนตัว http://srichan.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ